UTOR Firma Usługowa

GlobalMed Zaopatrzenie jest prostą aplikacją przeznaczoną dla firm rozliczających refundację za środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny. Jej zadaniem jest rejestracja zrealizowanych usług i generowanie plików rozliczeniowych przesyłanych do NFZ. Umożliwia obsługę kilku punktów realizacji świadczeń i wielu oddziałów NFZ. Program działa niezależnie od innych używanych przez podmiot programów, może stanowic podstawowe narzędzie do obsługi refundacji zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze.

Strona internetowa producenta: www.zaopatrzenie.globalmed.pl